یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

 «رقم، رمق می خواهد»

« ولادت : 1186 - شهادت 20 دی ماه 1230هجری شمسی »

دویست و هشتمین سال تولد بزرگ طلایه دار صنعت ایران گرامی باد.

مردی که واردات کالاهای خارجی که از اواسط صفویه بازارهای ایران را اشباع کرده بودند، در زمان او به نصف تقلیل یافت و درآمدهای ایران در اواخر کار او تا 5 برابر افزایش یافت. ایران در زمان امیر کبیر موفق شد برای اولین بار حضوری درخور توجه در نمایشگاه بین المللی کالا که در انگلیس برگزار شده بود، پیدا کند و کالاهای صنعتی تولید ایران را که همگی در زمان امیر پا گرفته بودند، معرفی کند. 

این مَثَل یادگار اوست که «رقم، رمق می خواهد»

برای مطالعه زندگی نامه امیر, اینجا کلیک کنید

 

 

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

پرینت

استیضاح-استعفا - یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی ؛ صنعت ,معدن و تجارت و استعفای رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی؛ شاید مرحمی باشدبرآلام خانواده های داغدار معدن ذغال سنگ یورت

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on .

Share this post

استیضاح_استعفا_یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی _صنعت_معدن_تجارت_استعفای  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ومدیرآن_محلی_وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی_صنعت ؛ معدن و تجارت دراستان_گلستان_شاید_مرحمی_باشد_بر_آلام_ایرانیان و خانواده_های_داغدار_معدن_ذغال_سنگ_یورت_آزادشهر  مالک معدن هم چه شخصیت حقوقی باشد و چه حقیقی باید دادگاهی شود.استیضاح_استعفا_یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی _صنعت_معدن_تجارت_استعفای  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ومدیرآن_محلی_وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی_صنعت ؛ معدن و تجارت دراستان_گلستان_شاید_مرحمی_باشد_بر_آلام_ایرانیان و خانواده_های_داغدار_معدن_ذغال_سنگ_یورت_آزادشهر  مالک معدن هم چه شخصیت حقوقی باشد و چه حقیقی باید دادگاهی شود.استیضاح_استعفا_یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی _صنعت_معدن_تجارت_استعفای  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ومدیرآن_محلی_وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی_صنعت ؛ معدن و تجارت دراستان_گلستان_شاید_مرحمی_باشد_بر_آلام_ایرانیان و خانواده_های_داغدار_معدن_ذغال_سنگ_یورت_آزادشهر  مالک معدن هم چه شخصیت حقوقی باشد و چه حقیقی باید دادگاهی شود.

 استیضاح_استعفا_یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی و استعفای رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی

استیضاح_استعفا_یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی _صنعت_معدن_تجارت_استعفای  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ومدیرآن_محلی_وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی_صنعت ؛ معدن و تجارت دراستان_گلستان_شاید_مرحمی_باشد_بر_آلام_ایرانیان و خانواده_های_داغدار_معدن_ذغال_سنگ_یورت_آزادشهر  مالک معدن هم چه شخصیت حقوقی باشد و چه حقیقی باید دادگاهی شود.استیضاح_استعفا_یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی _صنعت_معدن_تجارت_استعفای  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ومدیرآن_محلی_وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی_صنعت ؛ معدن و تجارت دراستان_گلستان_شاید_مرحمی_باشد_بر_آلام_ایرانیان و خانواده_های_داغدار_معدن_ذغال_سنگ_یورت_آزادشهر  مالک معدن هم چه شخصیت حقوقی باشد و چه حقیقی باید دادگاهی شود.

استیضاح_استعفا_یاعزل_وزرای- کار و رفاه اجتماعی _صنعت_معدن_تجارت_استعفای  رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ومدیرآن_محلی_وزارتخانه های کار و رفاه اجتماعی_صنعت ؛ معدن و تجارت دراستان_گلستان_شاید_مرحمی_باشد_بر_آلام_ایرانیان و خانواده_های_داغدار_معدن_ذغال_سنگ_یورت_آزادشهر

مالک معدن هم چه شخصیت حقوقی باشد و چه حقیقی باید دادگاهی شود.

Share this post

Instagram Widget Slider