یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

احمد پورنجاتی, شایسته سالاری!

نوشته شده توسط احمد پورنجاتی on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

 

 

 احمد پورنجاتی- شایسته سالاری - دکتر حسن روحانی
پیام فوری از " مرحوم آقاجان " !
###################
آهای ، احمد ! 
دلم خوش بود كه از خیلی وقت پیش ،رك و پوست كنده گفتی :" من پس از مجلس ششم هرگز قصد بازگشت به مناصب حكومتی را نداشته و ندارم ." 
یادت هست ؟ 
لابد از سر عافیت جویی و از دماغ فیل افتادگی نبوده كه ! 
می خواستی گرفتار رودر بایستی اینا و اونا نباشی ،كه بتونی بی ملاحظات ! حرف بزنی . مگه نه ؟ 
پس بدون لحظه ای درنگ ، این نامه را به آقای رییس جمهور برسان . زود باش ! 

ِ حضرت آقای دكتر حسن روحانی 
درود و خسته نباشی، برادر !
همه ی فونداسیون و سقف و ستون "دولت تدبیر و امید" و نازك كاری " اعتدال " دولت شما به یك چیز بند است : به خوش گمانی و اعتماد كسانی كه به شما رای داده اند یا اگر ندادند، از رییس جمهور شدن شما احساس بهتری نسبت به گذشته پیدا كردند ، كه دولت شما قرار نیست " مجمع اهل بیت و دارالتقریب رفقای گرمابه و گلستان و قهوه خانه ی قنبر بچه های محل "باشد . {jcomments on}   (nice1)
قرار بوده و البته در عمده ی انتخاب و انتصاب هاتان این گونه نیز بوده كه : 
هوای شایسته سالاری را داشته باشید و نه هیچ سالاری دیگر ! 
قصد ندارم در آغاز دوران سخت مسؤولیتی كه برعهده گرفته اید و به ویژه در فضای شیرین كامی های دیپلماتیك كه ستودنی و سپاس انگیز هم بوده، به برخی نمونه ها كه شبهه ی " دور همی فامیل و بر و بچ " را در واسپاری پست های دولتی دامن می زند ، اشاره كنم . عجالتا سربسته می گویم : " و انذر عشیرتك الاقربین " ! 
مراقب باش ، داداش ! 
تا بعد . ِ 14/ مهر / 92 -----

 

 

Share this post

Instagram Widget Slider