یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

با پایان مهلت کنگره، دولت آمریکا می تواند اجرای توافق اتمی با ایران را آغاز کند.

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

 

روز پنجشنبه (26 - شهریور - 1394) و با پایان مهلت ۶۰ روزه کنگره آمریکا برای بررسی توافق اتمی ایران و قدرت های جهانی، آخرین تلاش قانون گذاران جمهوریخواه برای ممانعت از اجرای توافق اتمی شکست خورد.

ایران و قدرت های جهانی در تیرماه بر سر محدود شدن برنامه اتمی ایران در ازای لغو تحریم های بین المللی مرتبط با فعالیت های اتمی ایران، به توافق رسیدند. دولت باراک اوباما حامی این توافق است اما جمهوریخواهان در آمریکا به شدت با آن مخالفت کرده اند.

 

آخرین تلاش جمهوریخواهان در سنای آمریکا این بود که توافق اتمی ایران را به رسمیت شناخته شدن اسرائیل و آزادی چهار زندانی آمریکایی در ایران گره بزنند.

اما ۴۵ قانونگذار در رای گیری روز پنجشنبه با این اقدام مخالفت و ۵۳ قانونگذار از آن حمایت کردند. این طرح برای تصویب به ۶۰ رای نیاز داشت.

با پایان مهلت کنگره، دولت آمریکا می تواند اجرای توافق اتمی با ایران را آغاز کند.

Share this post

Instagram Widget Slider