یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

انتشارات کویر: ;; عید غدیر برشما مبارک ;;

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

انتشارات کویر-محمد جواد مظفر

گزارشی تاریخی از سیره سیاسی امام علی ( ع ) در دوران خلافت ...
محقق و نویسنده : ناصر اداک
تلفن پخش:
02188301992    

تقدیمی انتشارات وزین و پر ارج ;; کویر ;; و جناب محمد جواد مظفر و همکاران به تمام علی دوستان , در جهان و بویژه ایران ....
;; عید غدیر برشما مبارک ;;

Share this post

Instagram Widget Slider