یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

دست دادن ظريف و اوباما مودبانه بود+کلیپ مرحوم مهندس بازرگان

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

مرحوم مهندس بازرگان: نخست وزیری که بخواد برای ملاقات وزرا اجازه بگیرد برای لای جِرز خوبه!!


اقاي ظريف خسته نباشي. دست دادن ظريف و اوباما مودبانه بود. ملت باادب ايران، به تلاشت، شعورت، جهادت، لبخندت و اين بار به ادبت احترام ميگذارند. راه بستن نفوذ امريكا در اين است كه دنيا بفهمد ملت ايران و نماينده اش آن قدر اعتماد به نفس و غرور و ادب ومنطق قوي دارد.          

كه دست دادن به اوباما تغييري در روش عزتمندانه آنها ايجاد نمي كند. قدرت ما در منطق ماست. اقاي ظريف دست مريزاد كه نشان دادي ملت ايران بي ادب و بي منطق نيست

 

Share this post

Instagram Widget Slider