یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

محمد امین سازگار نژاد: رییس سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور شد

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

محمدامین سازگار نژاد -رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

به گزارش شفاآنلاین از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: باتوجه به تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم بهسمت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور منصوب می شوید.

این حکم می افزاید: همان گونه که که واقفید برای به دست آوردن امکان اشتغال و انعطاف پذیری بیشتر بازارکار و نیز انتقال نیروی کار به یک محیط جدید رقابتی به عنوان مقدمه ای برای ارتقای اقتصادی کشور، افزایش مهارت ها بسیارحیاتی است. تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت که قادر باشد علم ودانش را به کالا و خدمات قابل عرضه دراقتصاد کشور تبدیل نماید از  یک سو و تربیت افراد خلاق وکارآفرین که بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت، فرصت های شغلی پایداری برای دیگران ایجاد نمایند به عنوان یکی از استراتژی های موثر در فرایند توسعه در روند جهانی به شمارمی رود در این میان آموزشهای مهارتی و فنی و حرفه ای به عنوان یکی از اجزای لاینفک بسته های اقتصادی همه دولتهای در مسیر توسعه  به شمار می روند  که می توانند ازطریق آموزش نیروی انسانی ماهر وتکنسین ازیک سو و تقویت و رشد قابلیت های انسانی از سوی دیگر، بستر ایجاد تحولی بزرگ دربخش های مختلف اقتصادی را فراهم نماید.
انتظاردارم بااتکاء به ظرفیت های نهادی، ساختاری و سرمایه های انسانی آن سازمان و مبتنی براسناد مصوب مراجع قانونی و با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی وسیاست های کلان اشتغال، درهمراهی کامل بارویکرد های دولت تدبیر و امید و برنامه های ارائه شده ازسوی اینجانب درنظام جامع تدبیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درچارچوب وظایف سازمان فنی وحرفه ای کشوراقدامات موثری را سامان بخشید.
دراین حکم ارتقای نقش آفرینی آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان زیربنای توسعه پایداروکاهش نرخ بیکاری ولحاظ کردن شرایط حساس وویژه بازارکار و وضعیت اشتغال کشور درتدوین سیاست ها و راهبردها و اجرای برنامه های سازمان، تلاش به منظوراستقرار نظام جامع مهارت و فناوری به ویژه ازطریق یکپارچه سازی آموزش های مهارتی و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان بارویکردآموزش مادام العمر، توسعه وارتقاء آموزش های مهارتی به ویژه ازطریق ساماندهی استانداردها ومنابع آموزشی سازمان، طراحی و استقرارالگوهای آموزش مهارتی بارویکرد تقاضا محوری ومبتنی برمحیط کار، توسعه مشاوره های آموزشی و شغلی، طراحی و استقرار الگوی توسعه آموزش های مهارتی به تمام سطوح ولایه های اجتماعی، باهدف تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت و ایجاد شغل از خانه تا کارخانه، تلاش به منظور تحقق عدالت اجتماعی به ویژه ازطریق توانمند سازی زنان و آسیب دیدگان اجتماعی به وسیله آموزش های مهارتی و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، تلاش به منظور بسیج ظرفیت های و توسعه مشارکت ذینفعان به ویژه به منظور فراهم سازی بستر مناسب جهت گسترش حضوربخش غیردولتی و تعاونی به عنوان برخی از محورهای اساسی فعالیت های رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای ذکرشده است.

همچنین، اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ کسب و کارمبتنی براستعداد، ذوق، دانش، مهارت، فناوری، تخصص، توانایی و کارآفرینی با رویکرد ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای، برنامه ریزی برای حضور موثر درعرصه های بین المللی (تحقق دیپلماسی مهارت) و تلاش برای اعتباربخشی به آموزش های سازمان درسطح جهانی فتوسعه همکاری های بین بخشی بامراجع علمی، آموزشی، پژوهشی ومهارتی به منظورهماهنگی و ایجاد هم افزایی برای پیشبرد امور، برنامه ریزی توسعه آموزش های فنی و حرفه ای بارویکرد آمایش سرزمین وتوجه به مناطق و استان ها، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی، ویژگی ها و مزایای آن ها باهدف رفع نابرابری و تبعیض وجلوگیری از توسعه نامتوازن آموزش های فنی و حرفه ای درکشور، آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر، و کارآمدمتناسب با نیازهای بازارکار(فعلی و آتی) و بهبود اثربخشی وکارائی آموزش های مهارتی، توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و تشکیلات سازمانی باتاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای و توسعه شایسته سالاری و توسعه و ارتقاء بهره وری منابع مالی سازمان ازدیگرمحورهای فعالیت های اساسی رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای برشمرده شده اند.همچنین در ادامه این حکم تاکید شده است که یکی از مهم ترین سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانمندسازی همراه باعدالت به گونه ای هدفمند و پایدار است. بنابراین با علم به بزرگی جامعه و تنوع و تعدد گروههای هدف، لازم است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و به منظور پیشگیری ازآسیب های اجتماعی، توانمند سازی و مهارت آموزی اقشار آسیب پذیر و آسیب دیدگان، با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های مرتبط، با برنامه ریزی منسجم و هماهنگ درخصوص توانمند سازی زندانیان، معتادان بهبود یافته، خانواده معتادان، معلولان تحت پوشش دستگاه های حمایتی، جوانان فاقد مهارت آماده به کار، کودکان خیابانی و کودکان کار، متکدیان ، ولگردان خیابانی، کارتن خواب ها، افراد بی بضاعت تحت تکفل دستگاه های حمایتی و ...گام های موثری برداشته شود تا زمینه برای کارآفرینی، کاهش بیکاری، ورود به بازار کار و احراز شغل مناسب آنان فراهم شود. اتخاذ رویکردهای بسترسازی(ساختاری، قانونی، کارکردی، نگرشی ورفتاری)، مخاطب محوری، ظرفیت سازی و سازماندهی نوین می تواند زمینه سازی برای تحقق مسئولیت ها محسوب شود.

در پایان این حکم آمده است: امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره مندی از توانمندی و عزم راسخ تلاشگران عرصه مهارت آموزی درسازمان فنی و حرفه ای کشور، شاهد تحقق اهداف متعالی دولت تدبیر و امید در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه درعرصه اشتغال پایدار باشیم. توفیق روزافزون شما را از ایزد منان مسالت می نمایم.

بیشتر بخوانید:

با حضور دکتر ربیعی - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - آیین تکریم و معارفه ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد .

دکتر ربیعی در این جلسه توانمندسازی همراه باعدالت به گونه ای هدفمند و پایدار را به عنوان یکی از ماموریت های اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای بیان کرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای تنها یک سازمان برای بسترسازی اشتغال نیست بلکه یک سازمان برای خدمت و ایجاد رفاه در جامعه است .
وی تصریح کرد: گسترش عدالت اجتماعی به ویژه ازطریق توانمند سازی زنان و آسیب دیدگان اجتماعی به وسیله آموزش های مهارتی و اشاعه آموزش های فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، و نیز بسیج ظرفیت ها و توسعه مشارکت ذینفعان به ویژه به منظور فراهم سازی بستر مناسب جهت گسترش حضوربخش غیردولتی و تعاونی اساس ترین محورهایی است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای می بایست مورد توجه قرار دهد.
وی استقرار نظام جامع مهارت و فناوری به ویژه ازطریق یکپارچه سازی آموزش های مهارتی و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان ، ساماندهی استانداردها ومنابع آموزشی سازمان، طراحی و استقرارالگوهای آموزش مهارتی بارویکرد تقاضا محوری ومبتنی برمحیط کار را از جمله برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای توانمند سازی جامعه عنوان کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه توسعه مشاوره های آموزشی و شغلی را باهدف تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت و ایجاد شغل از خانه تا کارخانه خواستار شد .
دکتر ربیعی بر تشکیل شورای راهبردی با حضور مدیران گذشته با هدف بهره گیری از تجربیات آنان تاکید کرد.
دکتر ربیعی یک سازمان آرام ، پرتلاش و کاملا" فنی را از انتظارات خود دانست و تاکید کرد : در توسعه آموزشهای مهارتی و توانمندسازی نیروی کار ، راهبرد اصلی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای می بایست ارتقای نقش آفرینی آموزش ها به عنوان زیربنای توسعه پایدار و کاهش نرخ بیکاری مدنظر قرار گیرد. همچنین لحاظ کردن شرایط حساس و ویژه بازار کار و وضعیت اشتغال کشور در تدوین سیاستها و راهبردها و اجرای برنامه های سازمان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دکتر ربیعی در همین رابطه برنامه طرح «هر روستا یک مزیت»، «هر روستا یک مهارت» را به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سازمان فنی و حرفه ای در این رابطه برشمرد.
دکتر ربیعی به اصل شایسته سالاری در انتصابات نیز اشاره کرد و گفت : ترکیبی از علم و عمل- تعهد و تخصص در انتصابات مورد توجه بوده و این اعتقاد، محور عمل ما در پیش برد برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.
وی افزود : در این زمینه برای بهتر شدن شرایط سازمان آموزش فنی و حرفه ای جلسات متعددی برگزار شد و بنا بر این گذاشته شد این تغییر کسی باشد که شناخت کافی از سازمان داشته باشد و بر اساس بررسی هایی که صورت گرفت عنوان شد یکی از بهترین دوران های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زمان مدیریت آقای سازگارنژاد بوده است و بر همین اساس مقرر شد که ایشان مسئولیت سازمان را بر عهده بگیرند .
در ادامه جلسه آقای سازگارنژاد معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توصیف نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شاخص های آن در جامعه ، گفت : جهانی که در آن زندگی می کنیم آموزش با شاخص ها ی خاصی توصیف می شوند و امروز آموزش ها جهانی شده اند و باید با مفاهیم و استانداردهای جهانی اندازه گیری و انتقال داده شوند.
وی گفت : برای اینکه آموزش های فنی و حرفه ای بسیار گران قیمت است و انتقال مهارت به منابع انسانی بسیار پیچیده و گران است و لذا دنیا به سمت تجربه آموزش های شبیه سازی و مجازی برای آموزش های فنی و حرفه ای حرکت نموده است . بنابراین آموزش های مجازی با راهکارهای صحیح آن بسیار استراتژیک است .
سازگارنژاد گفت : نقش دولت در اجرای آموزش های فنی و حرفه ای بسیار مهم است. به نحوی که برنامه ریزی این آموزش ها باید با پشتیبانی دولتها باشد و بخش خصوصی این آموزش ها را اجرا نماید .
سازگارنژاد به نقش آموزش در جامعه اشاره کرد و گفت: آموزش های فنی و حرفه ای مثل تار و پود یک فرش است که باید با شرکای مختلف به ویژه بخش صنعت اجرا شود . ما باید سیاستگزاری کرده و اجرای آموزش ها را به بخش خصوصی واگذار نماییم .
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود : سازمان فنی و حرفه ای ماموریت دارد که تربیت نیروی انسانی ماهر و کاردان را در اولویت کاری خود قرار دهد . بنابراین ضرورت دارد مربیان را بر اساس استانداردهای روز آموزش داده وآموزش ها و فرآیندهای آن را در حد استاندارد اجرا نماییم.
وی تاکید کرد : الگوی توسعه باید به تمام جنبه ها توجه داشته باشد و ما نیز باید در مسیر توسعه همه جانبه و برای سرمایه گذاری که برای هر کاری در حوزه آموزش انجام می دهیم اثربخشی آن را در نظر بگیریم .
در این جلسه دکتر کوروش پرند ، رییس سابق سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گزارشی از عملکردسازمان در دوران مدیریت خود ارائه کرد.
در پایان این نشست دکتر علی ربیعی با اهدا لوح تقدیری از خدمات دکتر کورش پرند تقدیر و محمد امین سازگار نژاد را بعنوان رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی کرد .
علي ربيعي ،

 

Share this post

Instagram Widget Slider