یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

مقاله ها

پرینت

نمره ایران در مدیریت منابع آب 2.77 از صد !! مدیریت که چه عرض کنم ! بی عرضه گی و فقدان مدیریت کارآمد

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in بدون مجموعه

Share this post

 محمدعلی اثنی عشری: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 بهتر است هم مردم بدانند و هم دولت آینده که برای اشتغال بیکاران به حدود «« ده میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است وپول ارزان هم در دنیا کم نیست ؛ چنانچه دولتی برای اشتغال ؛ برنامه و توان نداشته باشد. فشل - بی عرضه وناتوان است سرمایه خارجی را به روشهای مختلف از جمله BUY BACK - BOT - BOO و ... میشود جذب کرد اما بنظر میرسد ؛ نهادها - سازمانها - بنیادها و ...حدود هفتاد موسسه و نهاد غیردولتی واشخاص حقیقی و حقوقی خاص نمیخواهند و نمی گذارند و اینکار خیانت به نسل فعلی و آینده است!!

محمدعلی اثنی عشری:
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 بهتر است هم مردم بدانند و هم دولت آینده که برای اشتغال بیکاران به حدود «« ده میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است وپول ارزان هم در دنیا کم نیست ؛ چنانچه دولتی برای اشتغال ؛ برنامه و توان نداشته باشد. فشل - بی عرضه وناتوان است سرمایه خارجی را به روشهای مختلف از جمله BUY BACK - BOT - BOO و ... میشود جذب کرد اما بنظر میرسد ؛ نهادها - سازمانها - بنیادها و ...حدود هفتاد موسسه و نهاد غیردولتی واشخاص حقیقی و حقوقی خاص نمیخواهند و نمی گذارند و اینکار خیانت به نسل فعلی و آینده است!!

محمدعلی اثنی عشری: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 بهتر است هم مردم بدانند و هم دولت آینده که برای اشتغال بیکاران به حدود «« ده میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز است وپول ارزان هم در دنیا کم نیست ؛ چنانچه دولتی برای اشتغال ؛ برنامه و توان نداشته باشد. فشل - بی عرضه وناتوان است سرمایه خارجی را به روشهای مختلف از جمله BUY BACK - BOT - BOO و ... میشود جذب کرد اما بنظر میرسد ؛ نهادها - سازمانها - بنیادها و ...حدود هفتاد موسسه و نهاد غیردولتی واشخاص حقیقی و حقوقی خاص نمیخواهند و نمی گذارند و اینکار خیانت به نسل فعلی و آینده است!!

الف : حدود 11 میلیون بیکار

  ب : که حدود 4 میلیون آنها دارای تحصیلات دانشگاهی «« لیسانس و فوق لیسانس » هستند.

  ج : حدود 110 هزارنفرشان هم دکترا دارند.

زهرا جواهرین : ایران در مدیریت منابع آب مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت:براساس رتبه بندی کشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محیط زیستی، ایران از نظر مدیریت منابع آب از 100 نمره 2.77 گرفت.

نمره ایران در مدیریت منابع آب 2.77 از صد !! مدیریت که چه عرض کنم ! بی عرضه گی و فقدان مدیریت کارآمد که عمدتا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از دولت و همه هم غیر پاسخگو به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و پاسخگو تحمیل میشود تقریباً مشابه مدیریت آب است !!

مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت:براساس رتبه بندی کشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محیط زیستی، ایران از نظر مدیریت منابع آب از 100 نمره 2.77 گرفت.

همچنین : مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران در گفتگو با جام جم آنلاین :سدها کم کم از رسوبات پر می شود/ امکان لایروبی نداریم!در حالیکه گفته می شود حجم رسوبات در برخی از مخازن سدها به 90 درصد می رسد اما مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران بر این باور است که در سد هایی قدیمی که حدود 50 سال عمر دارند رسوبات فقط 10 درصد حجم سدها را پرکرده است .

Share this post

Instagram Widget Slider