یارب نظرتو برنگردد        برگشتن روزگار، سهل است

آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد.

#آب_زیرساخت_است_باید_مدنظر_قرار_گیرد_
#خرید_آب_ومدیریت_کارآمد_آب_حتما_و_فورا_باید_مدتها_قبل_دردستورکار_
قرار_گیرد
#متاسفانه_درمناظرات_کاندیداهای
_ریاست_جمهوری_هم_بهیچ_وجه_مطرح_نمیشوند!

کارآفرینی, اشتغال و توسعه ملی

پرینت

خورشیدی دیگر ازکارآفرینان متعهد ایران غروب کرد!!

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in کارآفرینی, اشتغال و توسعه ملی

دکتر غلامحسین حسینی: خورشیدی دیگر ازکارآفرینان متعهد ایران غروب کرد!!دکتر غلامحسین حسینی: خورشیدی دیگر ازکارآفرینان متعهد ایران غروب کرد!!
بدنامی حیات دو روزی نبود بیش!!
آنهم کلیم با توبگویم چه سان گذشت !!
« یک روز صرف بستن دل شد به این و آن!! »

«« روز دگر به کندن دل زاین و آن گذشت.»»»                                                                                                                                                                                                        انا لله و انا اليه راجعون
بسم الله الرحمن الرحیم
« یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی »
در آستانه روز عیدغدیر ;روح شیدا و بی قرار  شادروان مرحوم دکتر غلامحسین حسینی ؛؛ پس از عمری تلاش و مجاهدت صادقانه و مبارزه ؛ برای شکوفائی اسلام ناب وتشیع علوی و اسلام رحمانی به ملکوت اعلی پیوست ؤ تقدیر چنان شد که در همین ایام ؛ در جوار رحمت بی انتهای الهی عزادار شویم .
این مصیبت بزرگ را به ارادتمندان ایشان تسلیت گفته ؛  بقای عمر با عزت و صبوری خاندان دکتر غلامحسین حسینی؛خانواده محترمشان و بستگان  ارجمند وی بویژه خواهرداغدار وهمسرش محمدعلی قنبری نژاد و اکبر نعمتی یزدی ; صمیمانه تسلیت گفته و از خداوند منان ؛ علوّ درجات آن مرحوم را خواستارم .

پرینت

رابطه بین اشتغال - کارآفرینی و توسعه ملی

نوشته شده توسط محمدعلی اثنی عشری on . Posted in کارآفرینی, اشتغال و توسعه ملی

 اشتغال, کارآفرینی و توسعه ملی

برای آنکه بتوانیم بهتر درک کنیم که کارآفرینی چگونه به اشتغال منتهی می شود و این دو، چه ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند، می بایست نگاهی بیاندازیم به یکی از غیر رایج ترین و درعین حال، دقیق ترین تعاریف کارآفرینی:

کارآفرینی عبارتست از ایجاد و راه اندازی یک فعالیت/مؤسسه اقتصادی برای کسب و کار/ تولید ثروت

توجه داشته باشید :                برای کسب ثروت، و نه درآمد

                                           و برای تولید ثروت، و نه اشتغال

کارآفرینی واقعی هرگز به دنبال ایجاد اشتغال نیست و تنها هدف اصلی خود را که همانا دستیابی به ثروت است دنبال می کند. اشتغال تنها یکی از محصولات جنبی پدیده کارآفرینی می باشد.

اما همین حاصل جنبی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می پذیرد:

                                    مستقیم به معنای کوتاه مدت و دارای تأثیر محدود و محلی

                                    غیر مستقیم به معنای بلندمدت و دارای تأثیر جامع و فراگیر

هنگامی که فرد کارآفرینی یک بنگاه اقتصادی را پایه ریزی یا راه اندازی می کند، از آنجایی که معمولاً چنین مؤسساتی اعم از شرکتها و کارخانجات، به پرسنلی بیش از دو نفر نیازمندند و فرد کارآفرین نیز معمولاً خود در مؤسسه ای که ایجاد کرده مشغول به کار نمی شود (زیرا اصولاً و ذاتاً خود را بالاتر از این حرفها می داند که بخواهد فعالیت در مؤسسه ای را که خود ایجاد کرده پیشه خود سازد و عموماً به محض آنکه گردش کاری مؤسسه را نظم و قاعده بخشید و یا اداره آن را به فرد کاردان و قابل اعتمادی سپرد، به دنبال هدف اصلی خود می رود که همانا کسب و تولید ثروت است، آن هم با استفاده از ابزاری مؤثر و چند منظوره به نام بنگاه اقتصادی و بدین  ترتیب، روند  ایجاد فعالیتهای اقتصادی جدید برای وی همچناان ادامه می یابد) لزوماً تعدادی فرصت شغلی پدیدار می شود که همانا تأثیر مستقیم (کوتاه مدت و محدود) پدیده کارآفرینی بر امر اشتغال می باشد.{jcomments on}  

Instagram Widget Slider